Open menu

2014 Start

 

2014 inhoudsopgave

1

Nieuwsmedia

1

Nieuwsmedia

1

H1 nieuwsmedia

1

H1 nieuwsmedia

Nieuwsmedia

beeldh1-2
Nieuwsmedia verschijnen in vele vormen. Sites, apps, digitale kranten, gedrukte kranten, radio en televisie informeren Nederlanders over actualiteiten. NDP Nieuwsmedia vertegen­woordigt de private nieuwsmedia.
1.1

H1 Nieuwsbedrijven

1.1

H1 Nieuwsbedrijven

Nieuwsmedia

Nieuwsbedrijven

Nederland telt vele nieuwsbedrijven, waaronder tien dagbladuitgeverijen. De dagblad- uitgeverijen geven gezamenlijk 29 zelfstandige dagbladen en dagbladsites uit. Daarvan zijn 28 titels betaald en is één titel gratis. Alle dagbladuitgeverijen zijn bij NDP Nieuwsmedia aangesloten, evenals persbureau ANP en de nieuwsmerken BNR Nieuwsradio, 7Days, Kidsweek, NU.nl, RTL Nieuws en Vrij Nederland.

Dit jaarverslag heeft betrekking op de lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia. Een deel van de cijfers in dit jaarverslag is gebaseerd op de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark, uitgevoerd door Deloitte. Aan de Ledenbenchmark namen alle Nederlandse dagbladtitels deel, met uitzondering van de gratis titels. IJmuider Courant en Haarlems Dagblad van HDC Media zijn als één exploitatie opgenomen, evenals Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad. Van de dagbladtitels is de advertentieomzet van zowel de gedrukte uitgave als de dagbladsites geregistreerd.
Nieuwsmerken per 1 januari 2015

- 7Days
- AD
- ANP
- Barneveldse Krant
- BN DeStem
- BNR Nieuwsradio
- Brabants Dagblad
- Dagblad De Limburger
- Dagblad van het Noorden
- Eindhovens Dagblad
- Het Financieele Dagblad
- Friesch Dagblad
- De Gelderlander
- De Gooi- en Eemlander
- Haarlems Dagblad
- Kidsweek
- Leeuwarder Courant
- Leidsch Dagblad
- Limburgs Dagblad


- Metro
- Nederlands Dagblad
- Noordhollands Dagblad
- NRC Handelsblad
- nrc.next
- NU.nl
- Het Parool
- PZC
- Reformatorisch Dagblad
- RTL Nieuws
- de Stentor
- De Telegraaf
- Trouw
- De Twentsche Courant       Tubantia
- de Volkskrant
- Vrij Nederland
- IJmuider Courant
1.2

H1 Omzetontwikkeling

1.2

H1 Omzetontwikkeling

Nieuwsmedia

Omzetontwikkeling

In 2014 daalde de totale omzet van de dagbladtitels met 3 procent. In 2013 bedroeg de daling 5 procent. De belangrijkste oorzaak is de daling van de advertentieomzet. Deze inkomsten liepen in 2014 met 6 procent terug. Een jaar eerder was die afname nog 18 procent. De lezersmarktomzet, uit onder meer abonnementen en losse verkoop, daalde in 2014 licht, met 1 procent. De kleine en middelgrote titels (oplagen tot 70.000, respectievelijk 130.000 exemplaren) lieten de kleinste omzetdaling zien, in beide gevallen 2 procent. In 2013 was de daling in deze groepen nog respectievelijk 7 en 4 procent

Door de daling van de advertentieomzet is het aandeel van de lezersmarktomzet in de totale omzet gestegen tot gemiddeld 73,5 procent. Na enkele jaren van groei daalde de categorie overige omzet (o.a. omzet uit e-commerceactiviteiten) naar 3,4 procent van de totale omzet.
Omzet
De hoogte van de advertentiebestedingen in nieuwsmedia hangt samen met alternatieve advertentie­mogelijkheden en de conjunctuur. Het CBS heeft berekend dat de omvang van de economie in 2014 gemiddeld 0,8 procent groter was dan in 2013. Het is de eerste jaargroei na twee jaar van krimp. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage.

De prognoses van het CPB zijn gematigd positief. De economische groei trekt in 2015 aan tot 1,7 procent en het jaar erop tot 1,8 procent. De daling van de euro en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gestimuleerd wordt door de binnenlandse bestedingen.
1.3

H1 Kosten

1.3

H1 Kosten

Nieuwsmedia

Kosten

In 2014 daalden de totale kosten van de titels die deelnamen aan de Ledenbenchmark ten opzichte van 2013 met 5 procent. Deze daling wordt vooral gerealiseerd door forse besparingen op distributie (-11 procent), overhead (-6 procent) en techniek (-21 procent). Ook de kosten voor papier en advertentiewerving zijn gedaald. Opvallend zijn de gestegen uitgaven voor redactie. De kosten voor deze post zijn in 2014 gestegen met 2 procent. Lees verder
H1kosten1
1.3

H1 Kosten

1.3

H1 Kosten

Nieuwsmedia

De omvang van de oplage van de krant is van invloed op de kostenverdeling. Grote titels hebben beduidend hogere kosten voor werving en distributie van het dagblad en verhoudingsgewijs lagere redactiekosten. Bij kleine titels vormen de kosten voor redactie en voor overhead ruim de helft van de kosten.

In 2014 daalde het aantal fte’s dat betrokken is bij de exploitatie van het nieuws met 2 procent.
H1kosten2
1.4

H1 Bedrijfsresultaten

1.4

H1 Bedrijfsresultaten

Nieuwsmedia

Bedrijfsresultaten


In 2014 bedroeg de gemiddelde EBITDA-marge (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) van de dagbladtitels 13,4 procent, dat is een lichte stijging (2,1 procentpunt) opzichte van 2013. Dankzij kostenreducties hebben de deelnemende titels de dalende opbrengsten kunnen opvangen. De totale kosten daalden sterker dan de totale opbrengsten. Lees verder
H1Ebitda1_3
1.4

H1 Bedrijfsresultaten

1.4

H1 Bedrijfsresultaten

Nieuwsmedia

De EBITDA-marge voor de grote titels is in 2014 licht gedaald, met -0,8 procentpunt. Middelgrote en kleine titels lieten een stijging van de EBITDA-marge zien van respectievelijk 5,8 en 4,3 procentpunt. De landelijke en regionale titels laten een tegengestelde ontwikkeling zien. De EBITDA-marge van landelijke titels daalde met 0,6 procentpunt, terwijl de regionale titels de EBITDA zagen stijgen met 5,7 procentpunt. De EBITDA was in 2014 gemiddeld 13 procent voor landelijke titels en 14 procent voor regionale titels.
H1Ebitda3
2

Nieuwsconsumptie

2

Nieuwsconsumptie

2

H2 Nieuwsconsumptie

2

H2 Nieuwsconsumptie

Nieuwsconsumptie

beeldh2-2
Nederland telde in 2014 ruim veertien miljoen inwoners van dertien jaar en ouder. Dagbladen en nieuwssites bereikten in het verslagjaar 92 procent van deze groep Nederlanders. De online nieuwsconsumptie via mobiele apparaten nam sterk toe. Dat heeft een positieve invloed op het bereik van nieuwsmedia.
2.1

H2 Trends

2.1

H2 Trends

Nieuwsconsumptie

Trends

Nederland heeft wereldwijd gezien een hoge internetpenetratie. In 2014 had 94 procent van de Nederlanders van dertien jaar en ouder toegang tot internet, zo blijkt uit de Media Standaard Survey. Dat is 1 procent meer dan in 2013. Het consumeren van nieuws via mobiele platforms zoals een tablet en een smartphone neemt een hoge vlucht. Uit het onderzoek Trends in digitale media van GfK blijkt dat de helft van de Nederlanders zowel papieren als digitale bronnen gebruikt om nieuws tot zich te nemen. Het dagblad heeft nog steeds een belangrijke rol in de nieuwsvoorziening: slechts 16 procent van de Nederlanders raadpleegt uitsluitend digitaal nieuws. Van de Nederlandse bevolking bekijkt 17 procent alleen de printedities.

Medium
Nieuwsmedia hebben zonder uitzondering een crossmediaal karakter gekregen. De nieuwsconsument heeft tal van mogelijkheden om het nieuws tot zich te nemen. De vaste computer wordt door 35 procent van de nieuwsconsumenten gebruikt om het nieuws te bekijken.
Mobiele platforms nemen een steeds belangrijker plek in binnen de nieuwsconsumptie. 3,1 miljoen Nederlanders (22 procent) lezen wel eens dagbladnieuws via een smartphone en 3,4 miljoen (24 procent) Nederlanders gebruiken hiervoor de tablet. Vooral deze mobiele platforms hebben in 2014 gezorgd voor een groei van het bereik. Lees verder H2_1II_2
2.1

H2 Trends

2.1

H2 Trends

Nieuwsconsumptie

Platformkeuze
Veel Nederlanders maken gebruik van een mix aan mediakanalen om het nieuws te volgen. Het leestijdstip heeft grote invloed op de platformkeuze. In de vroege ochtend is de gedrukte editie van het dagblad favoriet. De krant wordt gedurende de ochtend ingewisseld voor nieuwssites en -apps op de smartphone.

H21I_22
H2.1III_2

Gedurende de werkdag vormen deze kanalen de belangrijkste bron van nieuws. Nieuws bekijken via apps op de tablets is vooral in de avond populair. Nieuwsalerts, social media als Twitter en Facebook en een initiatief als Blendle vormen sterke aanjagers van digitale nieuwsconsumptie.

2.2

H2 Bereik

2.2

H2 Bereik

Nieuwsconsumptie

Bereik


Het totale bereik van dagbladen en hun online platforms bedroeg in 2014 13 miljoen Nederlanders van dertien jaar en ouder. Het bereik van nieuws op online platforms kreeg een impuls door de opmars van mobiele platforms. Lees verder
H2_22
2.2

H2 bereik

2.2

H2 bereik

Nieuwsconsumptie

Dagbladen
De printuitgaven van dagbladen bereikten in 2014 dagelijks ruim 7,5 miljoen Nederlanders (53 procent) van dertien jaar en ouder. Dit blijkt uit het bereiksonderzoek voor printmedia in Nederland, NOM Print Monitor 2014. Het bereik van de betaalde landelijke dagbladen bedraagt dagelijks 32 procent. De betaalde regionale dagbladen behalen dagelijks een bereik van 26 procent.

Het bereik van de printeditie van dagbladen neemt toe met de leeftijd. Bij senioren is het bereik het hoogst: 75 procent van de 65-plussers leest dagelijks een printuitgave. Het lezen van gedrukte dagbladen houdt verband met de welstand van de lezers. Hoe hoger de welstand, des te hoger het bereik van de printuitgaves. De spreiding van het bereik van dagbladen is gelijkmatig verdeeld over Nederland. Landelijke titels hebben een groter bereik in het westen van het land.Lees verder
Bereik
2.2

H2 bereik

2.2

H2 bereik

Nieuwsconsumptie

Leesintensiteit en leesduur
Ondanks het uitgebreide media-aanbod neemt de lezer het dagblad intensief door. Ruim 60 procent van de lezers neemt minstens driekwart van de krant door. Voor een doordeweekse editie van de betaalde kranten wordt gemiddeld ruim een half uur (32 minuten) uitgetrokken. In het weekend loopt dit op tot ruim drie kwartier (46 minuten).

Nieuwssites
Het bereik van nieuwssites heeft een impuls gekregen door de opmars van mobiele platforms. Uit het onderzoek Trends in digitale media blijkt dat in 2014 33 procent van de Nederlanders het nieuws bekeek op een smartphone en 33 procent op een tablet. De dagbladsites (nieuwssites gekoppeld aan een dagbladtitel) bereikten in 2014 via nieuwssites en apps maandelijks bijna 8 miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van Dutch Digital Media Measurement (DDMM), het bereiksonderzoek voor online media. De cijfers hebben betrekking op de periode mei tot en met september 2014. In die periode werd het bereik gemeten via zowel de pc/laptop als de browsers en apps van mobiele platforms.
Dagbladsites worden door vrijwel alle doelgroepen bezocht. Ruim de helft van de Nederlanders (7,8 miljoen; 56 procent) bezoekt maandelijks een site of app van een dagblad. De dagbladsites worden verhoudingsgewijs door veel nieuwsconsumenten in de leeftijd van 20 tot en met 49 jaar bezocht. De vaste sitebezoekers zijn iets vaker mannen dan vrouwen. Naast bereik geeft ook de bezoekfrequentie een indruk van de populariteit van dagbladsites. Gemiddeld bekijken bezoekers gemiddeld 22 keer per maand een nieuwssite of app.
2.3

H2 Oplage

2.3

H2 Oplage

Nieuwsconsumptie

Oplage

In Nederland werden er in 2014 dagelijks 3,6 miljoen kranten verspreid. In het verslagjaar is de verspreide oplage van gedrukte betaalde dagbladen met 5 procent gedaald. Een jaar eerder was die daling nog 7 procent. De totale dagelijkse oplage van betaalde kranten bedraagt bijna drie miljoen (2.902.862) exemplaren. Het overgrote deel van deze dagbladen wordt verspreid op basis van een abonnement (88 procent). De genoemde cijfers zijn exclusief de digitale oplage.

De regionale dagbladen lieten een sterkere daling (-7 procent) zien dan de betaalde landelijke dagbladen (-4 procent). De gratis dagbladen kenden een daling van 5 procent. In 2014 werden dagelijks gemiddeld 650.000 gratis dagbladen verspreid. Sinds november 2014 is Metro de enige landelijke gratis krant in Nederland.
H2_3
3

Advertentiemarkt

3

Advertentiemarkt

3

H3 Advertentiemarkt

3

H3 Advertentiemarkt

Advertentiemarkt

beeldH3-2
Advertentie-inkomsten zijn van groot belang voor een gezonde exploitatie van nieuwsmedia. Door ongunstige marktomstandigheden en alternatieve advertentiemogelijkheden staan de inkomsten uit advertenties de laatste jaren onder druk. Die trend zette zich ook in 2014 voort, al vlakte de daling iets af.
3.1

H3 Advertentieomzet

3.1

H3 Advertentieomzet

Advertentiemarkt

Advertentieomzet

In 2014 daalde de advertentieomzet van de betaalde dagbladtitels en hun online platforms met 6 procent, zo blijkt uit de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark. Deze daling is minder sterk dan in 2013, toen de terugval nog 18 procent bedroeg. De afvlakking van de daling wordt mede veroorzaakt door de stijging van digitale advertentie-inkomsten. De advertentieomzet digitaal steeg in 2014 met ruim 10 procent.

De advertentie-inkomsten print hebben met 87 procent het leeuwendeel in de advertentieomzet. Het aandeel digitale inkomsten is in 2014 wel toegenomen, van 11 procent in 2013 naar 13 procent in 2014. Het grotere aandeel wordt veroorzaakt door een stijging van de digitale omzet enerzijds en een daling van de advertentieomzet print anderzijds.
Lees verder
grafiek-S3
3.1

H3 Advertentieomzet

3.1

H3 Advertentieomzet

Advertentiemarkt

grafiek-S3-2
Segmenten
Ook in 2014 heeft het segment merken en diensten (61 procent) een dominant aandeel in de advertentie-inkomsten. Het segment digitaal/online komt met een aandeel van 13 procent op de derde plaats. In dit segment valt alle omzet die met digitale advertentieproducten wordt gerealiseerd.
Lees verder
3.1

H3 Advertentieomzet

3.1

H3 Advertentieomzet

Advertentiemarkt

grafiek-S3-4
Op digitale advertenties na dalen de inkomsten in 2014 in alle segmenten. De sterkste daling, 20 procent, is te zien bij overige advertenties (inserts/advertenties in magazines). In de voorgaande jaren was de categorie arbeidsmarkt de sterkste daler.
3.2

H3 Digitaal

3.2

H3 Digitaal

Advertentiemarkt

Digitaal

De digitale advertentieomzet van de dagbladtitels wordt als groeimarkt bestempeld. Na een daling in 2013 laten deze advertentie-inkomsten in 2014 weer een flinke groei van ruim 10 procent zien.

Gemiddeld is het aandeel van digitaal 13 procent. Per type dagblad zijn de verschillen groot. Bij de landelijke titels is het aandeel digitaal bijna vier maal zo hoog (19 procent) als het aandeel digitaal bij regionale dagbladen (5 procent). Vooral de grote landelijke dagbladen weten een fors aandeel digitale advertentieomzet te realiseren.

Advertentie-
omzet
De advertentieomzet daalt bij  dagbladen sterker dan bij de overige mediumtypen. Dat heeft tot gevolg dat het aandeel van dagbladen in de netto reclamebestedingen afneemt. In 2014 ging er van elke reclame-euro gemiddeld 12 cent naar de dagbladtitels. Het grootste deel van de mediabestedingen gaat naar de mediumtypen tv en online.
Online is in 2014 het enige kanaal dat aan aandeel wint. Het marktaandeel van internet groeide van 39 procent naar 42 procent. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn het niet alleen internationale spelers als Google en Facebook die van deze groei profiteren. Ook nationale uitgevers hebben in het verslagjaar goed gepresteerd. Dit blijkt uit de IAB Ad Spend Study 2014. Deze studie laat verder zien dat vooral de segmenten video advertising, mobile advertising en programmatic advertising een sterke groei doormaken. Voor 2015 wordt door IAB een groei van de online-reclamebestedingen voorspeld van ruim 8 procent.
3.3

H3 Volume

3.3

H3 Volume

Advertentiemarkt

Volume

De dagbladen zijn in 2014 qua volume vrijwel even omvangrijk als in 2013. Het totale volume in millimeters is in 2014 slechts marginaal gestegen (0,7%) ten opzichte van 2013, zo blijkt uit de jaarlijkse registratie van de advertentievolumes door Nielsen.

grafiek-S3-5
Binnen het totale volume zijn kleine verschuivingen zichtbaar. Het aandeel redactie stijgt met 2 procent, terwijl het volume aan advertenties met 4 procent daalt. Inmiddels bestaat meer dan 80 procent van de krant uit journalistieke content. Daarmee zet de trend van de afgelopen vijf jaar door: het aandeel van het redactionele volume stijgt gestaag, terwijl de advertentiemillimeters en de eigen publiciteit afnemen.
Lees verder
3.3

H3 Volume

3.3

H3 Volume

Advertentiemarkt

Regionale dagbladen zijn in absolute aantallen in de meerderheid en hebben daardoor het grootste aandeel in het advertentievolume. Het volume in de regionale titels is in 2014 gedaald met 3 procent. In 2013 was de daling nog 12 procent. In de landelijke titels daalde het advertentievolume met 1 procent. De gratis titels kenden met 27 procent de sterkste daling. Het cijfer is echter vertekend door recente ontwikkelingen in dit segment. De uitgave Sp!ts is in het najaar van 2014 gestaakt, waardoor een vergelijking tussen dat jaar en voorgaande jaren niet zuiver is.

De dagbladen als totaal zagen het advertentievolume dalen met 4 procent. De terugval is daarmee geringer dan in 2013, toen het volume nog met 11 procent daalde.
grafiek-S3-6_2
3.4

H3 Advertentiecategorieën

3.4

H3 Advertentiecategorieën

Advertentiemarkt

Advertentie-categorieën

Het totale advertentievolume vertoont over de afgelopen vijf jaar een gestage daling. In de categorie-indeling die Nielsen hanteert, vormt toerisme een positieve uitzondering op deze trend. Ook de categorieën uitgaan en familieberichten scoren bovengemiddeld. De categorie onroerend goed laat een sterke en aanhoudende daling zien. Het volume in deze categorie is in 5 jaar tijd meer dan gehalveerd. Ook rubrieks- en personeelsadvertenties hebben zwaar te lijden gehad. Het verlies in deze twee categorieën is in 2014 echter tot stilstand gekomen.
Nielsen registreert uitsluitend nationale adverteerders. Lokale adverteerders worden buiten beschouwing gelaten.

Hoewel zowel landelijke als regionale dagbladen het advertentievolume licht zagen afnemen, zijn er verschillen per groep dagbladen. De regionale titels profiteren wat meer van groei in de categorieën rubrieksadvertenties en overige merken en diensten. Het traditioneel forse aandeel in regionale dagbladen van detaillisten nam af.
Lees verder
3.4

H3 Advertentiecategorieën

3.4

H3 Advertentiecategorieën

Advertentiemarkt

Bij landelijke titels is de volumestijging in de categorie personeel aanzienlijk. Ook de ontwikkeling van rubrieksadvertenties en overige merken en diensten is hier positief. De categorieën uitgaan en toerisme drukten het volume. De gratis titels laten in alle categorieën een daling zien.
grafiek-S3-4-Advertentiecategorieen
3.5

H3 Bruto reclamebestedingen

3.5

H3 Bruto reclamebestedingen

Advertentiemarkt

Bruto reclame-bestedingen

De omvang van de mediabestedingen wordt in Nederland ook in bruto cijfers gemeten. De bruto meting is gebaseerd op de tariefkaarten van de uitgevers. Kortingen en individuele prijsafspraken zijn buiten beschouwing gelaten. De cijfers van de bruto bestedingen beperken zich tot de mediabestedingen van nationale producten en diensten. Zowel lokale en regionale advertenties als rubrieks- en personeelsadvertenties worden niet in de bruto bestedingen geregistreerd.
De totale mediabestedingen zijn in 2014 met 6 procent gestegen ten opzichte van 2013. In het jaar ervoor was de totale stijging minder dan 1 procent. Dagbladen noteerden in 2014 een geringe daling van 2 procent. De daling is echter een stuk lager dan in 2013, toen dagbladen nog een afname van 7 procent moesten incasseren. Andere printmedia, zoals publieks- en vaktijdschriften, hebben in 2014 flink ingeleverd.

De groei van de bruto bestedingen komt grotendeels voor rekening van televisie, terwijl ook de mediabestedingen aan radio en out-of-home (buitenreclame) zijn toegenomen. Online reclame is in de Nielsen-rapportage buiten beschouwing gelaten.

tabel-3.5
3.6

H3 Bestedingen adverteerders

3.6

H3 Bestedingen adverteerders

Advertentiemarkt

Bestedingen adverteerders

De drie grootste dagbladadverteerders in 2014 zijn evenals in 2013 Kras Vakanties, Lidl en KPN. De bruto bestedingen van de top drie namen echter wel af. Het aandeel van reisorganisaties in de top tien is opnieuw groot.

Op drie adverteerders na is de top-10 gelijk aan 2013. Ten opzichte van 2013 zijn Prominent, Poppeliers en Dirk van den Broek uit de lijst verdwenen. RVG (Bel & Win Prijsvraag) en Molenaar Welzijnsproducten (medische hulpmiddelen) komen daarvoor in de plaats. Ook Aldi is als topadverteerder teruggekeerd.
Lees verder

tabel-3.6I3
3.6

H3 Bestedingen adverteerders

3.6

H3 Bestedingen adverteerders

Advertentiemarkt

De top-10 grootste adverteerders op de sites van de dagbladtitels geeft een ander beeld. Opvallend is het drietal loterijen in de top-10. De sterkste groei komt van verzekeraar De Amersfoortse. Corendon, de grootste online adverteerder van 2013, is uit de top-10 verdwenen.

tabel-3.6II3
4

NDP Nieuwsmedia

4

NDP Nieuwsmedia

4

H4 NDP Nieuwsmedia

4

H4 NDP Nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia

beeldh4-2
NDP Nieuwsmedia is de brancheorganisatie voor private nieuwsmedia. NDP Nieuwsmedia draagt de kracht en maatschappelijke functie van nieuwsmedia uit en behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van de aangesloten lidbedrijven. De speerpunten van de brancheorganisatie zijn lobby, belangenbehartiging, de advertentiemarkt en de jongerenmarkt (Nieuws in de klas). NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt zestien nieuwsbedrijven.

NDP Nieuwsmedia werkt nauw samen met de vaksecretariaten Juridische en Economische Zaken en Sociale Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de internationale brancheorganisaties European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) en World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).
4.1

H4 Lidbedrijven

4.1

H4 Lidbedrijven

NDP Nieuwsmedia

Lidbedrijven

tabel-4.1_3
4.2

H4 Bijeenkomsten

4.2

H4 Bijeenkomsten

NDP Nieuwsmedia

H4-bijeenkomst

Bijeenkomsten


NDP Nieuwsmedia hield in het najaar van 2014 een dinerbijeenkomst op het Amsterdamse REM Eiland. Deze bijeenkomst, waar de directies en hoofdredacties van alle lidbedrijven vertegenwoordigd waren, stond in het teken van start-ups. Journalist Eric Smit van Follow the Money presenteerde de avond. Smit interviewde Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping van Blendle, Jeroen Zanen van Crowdynews, Daan Weddepohl van Peerby en Niek van Leeuwen van Uber Nederland. Terugkerende thema’swaren verdienmodellen, innovatie en kansen voor mediabedrijven.
Lees verder
4.2

H4 Bijeenkomsten

4.2

H4 Bijeenkomsten

NDP Nieuwsmedia

De leden van NDP Nieuwsmedia vergaderden op 19 juni bij FD Mediagroep in Amsterdam. Frits Campagne, CEO van De Persgroep Nederland, werd tijdens deze vergadering benoemd als voorzitter van NDP Nieuwsmedia. Hij volgt Jacques Kuyf op. Eugenie van Wiechen (FD Mediagroep) werd benoemd tot bestuurslid. Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping deden verslag over de eerste twee maanden van Blendle.
Op 11 december vergaderden de leden van NDP Nieuwsmedia in het Volkshotel in Amsterdam. Tijdens deze vergadering nam NDP Nieuwsmedia afscheid van bestuurslid Frank Volmer (TMG). Harry de Wit (TMG) werd benoemd als zijn opvolger.
4.3

H4 De Tegel

4.3

H4 De Tegel

NDP Nieuwsmedia

De Tegel

De Tegels zijn de Nederlandse jaarprijzen voor de journalistiek. De Tegel is een initiatief van NDP Nieuwsmedia, de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de NOS en RTL, verenigd in Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek. De Tegel is in het leven geroepen om journalisten te prijzen die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek. Ook wil de prijs journalistieke innovatie en nieuw journalistiek talent aanmoedigen. De prijs ontleent zijn naam aan het boek Tegels lichten (1972) van Henk Hofland.

De Tegels 2014 werden op maandag 13 april 2015 uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg Den Haag.
De Tegels 2014 werden gewonnen door:

Nieuws – ‘NZA-dossier’, Joep Dohmen en Jeroen Wester, NRC Handelsblad
Nieuwsverslaggeving – ‘Ebola’, Kees Broere en Marco Prins, de Volkskrant, NOS en Nieuwsuur
Achtergrond – ‘Hoe Jan Bennink miljoenen opstreek met troebele koffiedeal’, Robert Kosters, Follow The Money en
Vrij Nederland
Onderzoek – ‘Subsidies voor auto’s en windmolens’,
Merijn Rengers en John Schoorl, Volkskrant
Interview – ‘Die fucking datum, Lieuwe van Gogh 10 jaar later’, Mischa Cohen, Vrij Nederland
Talent – Willem Feenstra, Volkskrant
Toekomst Prijs – Page Facts, Meng Hsun Wu, Kai Chu Wu en Luuk Ex
Publieksprijs – Maite Vermeulen, De Correspondent

Op De Tegels.nl zijn alle winnende en genomineerde producties vanaf 2007 te lezen, te beluisteren en te bekijken.
4.4

H4 Dag van de Persvrijheid

4.4

H4 Dag van de Persvrijheid

NDP Nieuwsmedia

Dag van de Persvrijheid

In 1993 hebben de Verenigde Naties 3 mei tot Internationale Dag van de Persvrijheid uitgeroepen, met als doel het belang van de persvrijheid onder de aandacht van een breed publiek te brengen en de persvrijheid wereldwijd te bevorderen. Sinds 2003 wordt ook in Nederland actief aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Persvrijheid. Het Comité van de Dag van de Persvrijheid (met daarin vertegenwoordigers van: NDP Nieuwsmedia, de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persmuseum en de Wereldomroep) en Free Press Unlimited organiseren jaarlijks op 3 mei de Dag van de Persvrijheid in Nederland. Tijdens deze dag wordt onder meer de Persvrijheidslezing uitgesproken.
Op 2 mei 2014 hield de Amerikaanse onderzoeksjournalist John Goetz de persvrijheidslezing, met als titel ‘Why the NSA loves journalists´. In De Rode Hoed in Amsterdam stelde Goetz dat journalisten in een nieuwe wereld leven die nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Hij hield een pleidooi voor het versleutelen van e-mails tussen journalisten en hun bronnen ter bescherming van de bron. Het is de taak van de journalist om informanten te wijzen op de gevaren van e-mails met gevoelige informatie, aldus Goetz.

De Mexicaanse journaliste Anabel Hernández ontving de Hans Verploeg Memorial Fund-prijs voor journalisten die onder moeilijke omstandigheden strijden voor de persvrijheid. Hernández publiceert over de Mexicaanse drugskartels en overheidscorruptie.
5

Public Affairs

5

Public Affairs

5

H5 Public Affairs

5

H5 Public Affairs

Public Affairs

beeldh5-2
NDP Nieuwsmedia behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van private nieuwsbedrijven. Wet- en regelgeving beïnvloeden de activiteiten van nieuwsmedia. Vaak heeft overheidsbeleid een beperkend karakter, soms juist een stimulerend effect. NDP Nieuwsmedia levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het overheidsbeleid op het terrein van nieuwsmedia. De brancheorganisatie onderhoudt hiertoe intensieve contacten met politiek-bestuurlijke stakeholders in Den Haag en Brussel. NDP Nieuwsmedia draagt in deze contacten de maatschappelijke functie van nieuwsmedia uit.

NDP Nieuwsmedia werkt nauw samen met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de internationale brancheorganisaties European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) en World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Daarnaast opereert NDP Nieuwsmedia met regelmaat in gelegenheidscoalities met vertegenwoordigers van aanverwante sectoren.
5.1

H5 Media beleid

5.1

H5 Media beleid

Public Affairs

Mediabeleid

NDP Nieuwsmedia is voorvechter van een gelijk speelveld voor mediaorganisaties. Dit betekent op nationaal niveau dat privaat gefinancierde nieuwsmedia een eerlijke uitgangspositie verdienen in de concurrentiestrijd met de publieke omroep. Om dat te bereiken is een evenwichtiger mediabeleid noodzakelijk.

Toekomstplannen publieke omroep
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerde in oktober 2014 de kabinetsplannen voor de modernisering van het publieke mediabestel. De plannen borduurden voort op het advies ‘De tijd staat open’ dat de Raad voor Cultuur in maart uitbracht.

Op dit moment hebben de publieke omroeporganisaties een monopolie op het (laten) maken van het publieke media-aanbod. Dat monopolie vervalt. In de beoogde situatie kunnen bijvoorbeeld ook private nieuwsmedia met ideeën voor journalistieke formats meedingen naar het omroepbudget. Maximaal de helft van het omroepbudget komt hiervoor beschikbaar.
Hoewel de opening een stap in de goede richting is, hangt veel van de exacte uitwerking af. Zo is de nieuwsvoorziening uitgezonderd van de opening van het bestel en blijft de rol van de ledengebonden omroepen onverminderd groot.

Andere kernpunten van Dekkers plannen zijn het schrappen van amusement uit de taakopdracht en het vergroten van de rol van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Regionale publieke omroepen worden verplicht nauwer te gaan samenwerken.

Markttoets voor activiteiten publieke omroep
NDP Nieuwsmedia zet zich in voor een sterke ex ante markttoets die de belangen van de commerciële media zorgvuldig meeweegt bij besluiten over diensten van de publieke omroep. De Raad voor Cultuur deed in haar rapport de aanbeveling aan staatssecretaris Dekker om de markttoets onafhankelijker in te richten. Dekker legde de aanbeveling echter naast zich neer. De Tweede Kamer, onder aanvoering van D66, verzocht de staatssecretaris eind 2014 alsnog om een zwaardere toets.

Lees verder
5.1

H5 Media beleid

5.1

H5 Media beleid

Public Affairs

In de ogen van D66 dient de markttoets onafhankelijker te zijn, dient de marktimpact door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geïnventariseerd te worden en moeten ook wijzigingen van bestaande diensten onder de reikwijdte van de toets vallen. Daarnaast is van belang dat ook marktpartijen om de toets kunnen verzoeken en dienen de uitkomsten openbaar te zijn. Dekker onderwerpt de Nederlandse toets in 2015 aan een internationale vergelijking.

Toekomst van de journalistiek
De ontwikkelingen in de journalistiek leidden bij de staatssecretaris vooralsnog tot verlegenheid over de rol van de overheid op dit terrein. Dekker zegde daarom, mede op verzoek van de Tweede Kamer, in 2013 nieuw onderzoek toe naar de toekomst van de journalistiek.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) schreef over de journalistiek en de maatschappelijke informatievoorziening het briefadvies ‘Meerstemmigheid laten klinken’. In navolging van andere adviesorganen bepleitte ook de RMO een functiebenadering bij het mediabeleid in plaats van beleid dat gericht is op gescheiden mediumtypen als televisie en dagbladen. Het advies bevatte ook de erkenning dat een concentratie van mediabedrijven noodzakelijk kan zijn om pluriformiteit te behouden.
De RMO toonde zich daarnaast voorstander van een onafhankelijk fonds ter bestrijding van structurele lacunes in de nieuwsvoorziening. Vergelijkbare suggesties worden vaker gehoord, recentelijk nog in het onderzoek ‘Nieuwsvoorziening in de regio 2014: Leegte in het landschap’ van DSP, dat in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek werd uitgevoerd. DSP adviseerde stichtingen te creëren die duidende en kritische lokale journalistiek bedrijven om zo de lokale en regionale nieuwsvoorziening een impuls te geven. Aan deze stichtingen zouden publieke middelen toegekend moeten worden.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek presenteerde in 2015 een scenario-onderzoek naar de toekomst van de journalistieke sector. Het werd uitgevoerd door Van de Bunt Adviseurs. Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, maakte deel uit van de stuurgroep van het onderzoek.
5.2

H5 BTW

5.2

H5 BTW

Public Affairs

BTW

Nieuwsmedia vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Dat is zichtbaar in het fiscale beleid. Om nieuwsmedia toegankelijk te maken voor een breed publiek vallen dagbladen onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Op digitale nieuwsmedia is echter het standaardtarief van 21% van toepassing. Toepassing van het hoge tarief op digitale nieuwsproducten remt de innovatie in de sector.

Europese unanimiteit vereist
De producten en diensten waarop het verlaagde tarief mag worden toegepast, zijn vastgelegd in de Europese btw-richtlijn. Om digitale nieuwsproducten onder het verlaagde tarief te brengen is unanieme steun nodig van de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten. Hoewel de richtlijn al sinds 2010 wordt geëvalueerd, bleek de Europese Commissie ook in het verslagjaar niet in staat om een wijzigingsvoorstel op tafel te leggen.
De lobby is nu op de nieuwe Europese Commissie gericht. Kort na zijn aantreden toonde eurocommissaris Oettinger (Digitale Economie en Maatschappij) zich voorstander van een laag btw-tarief op digitale journalistiek. Zijn Franse collega Moscovici (Economische Zaken en Belastingen) is echter eerstverantwoordelijke op fiscaal terrein.

Van groot belang zal de reactie van de Europese Commissie zijn op de arresten van het Europees Hof van Justitie over de btw-toepassing op e-books. Frankrijk en Luxemburg – en recent ook Italië en Malta – pasten op e-books hetzelfde btw-tarief toe als op gedrukte boeken. Het Hof achtte dat in maart 2015 echter in strijd met de bepalingen uit de huidige btw-richtlijn. In 2014 wees het Hof nog arrest in een Finse zaak over digitale boeken, waarin het Hof oordeelde dat de consumentenervaring van doorslaggevend belang is bij het hanteren van verschillende btw-tarieven voor gelijkende producten.

Lees verder
5.2

H5 BTW

5.2

H5 BTW

Public Affairs

Zet de nieuwe Europese Commissie daadwerkelijk in op de Digital Single Market zoals ze heeft aangekondigd, dan dient een gemoderniseerd btw-regime daar deel van uit te maken. NDP Nieuwsmedia maakt zich daar samen met ENPA sterk voor.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd het ‘idiote btw-verschil tussen gedrukte en digitale kranten’ te agenderen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, in de eerste helft van 2016.

Nationale route
Omdat het Europese besluitvormingstraject steeds verder achterliep op de digitale ontwikkelingen, richtte NDP Nieuwsmedia haar pijlen opnieuw op de nationale beleidsmakers. Ervaringen en jurisprudentie uit het buitenland leken ruimte te bieden voor een beperkte, tijdelijke btw-oplossing voor digitale replica’s van gedrukte kranten.
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2015 vroegen verschillende Tweede Kamerfracties om nadere bestudering van de mogelijkheid om digitale replica’s onder het verlaagde tarief te brengen. De ChristenUnie en de SGP zetten hun verzoek kracht bij met een motie. In reactie daarop besloot Wiebes de mogelijkheid aan een technische analyse te onderwerpen en de resultaten daarvan in de ministerraad te bespreken.

Dat leidde begin 2015 tot een negatieve uitkomst: de staatssecretaris vreesde een inbreukprocedure indien Nederland zou besluiten het verlaagde tarief op digitale kranten toe te passen. Die negatieve analyse leidde tot een reeks aan kritische vervolgvragen van de zijde van de Kamer.

Hoewel de arresten van het Europees Hof over de e-bookzaken strikt genomen geen betrekking hebben op digitale kranten, is niet uit te sluiten dat de arresten hun schaduw werpen over het Nederlandse debat over de btw-toepassing op digitale kranten.
5.3

H5 Journalistiek

5.3

H5 Journalistiek

Public Affairs

Journalistiek

Naast de zakelijke belangen behartigt NDP Nieuwsmedia ook de journalistieke belangen van de sector. In het verslagjaar ging de meeste aandacht uit naar een transparante overheid en de wettelijke verankering van journalistieke bronbescherming.

Openheid van overheidsinformatie
GroenLinks en D66 dienden in 2013 de initiatiefwet Wet open overheid (Woo) in, ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met het wetsvoorstel wilden de initiatiefnemers journalisten, burgers en onderzoekers meer transparantie en snelheid bieden. Het initiatiefwetsvoorstel maakte het voor bestuursorganen minder gemakkelijk een verzoek om informatie te weigeren. Voor journalisten die documenten opvragen bij de overheid, zou dat een steun in de rug zijn. De initiatiefwet zou ook een oplossing zijn voor de negatieve neveneffecten van de huidige Wob.
Met de indiening van een wetswijziging voor de Wob kaapte minister Plasterk in het verslagjaar echter het politieke draagvlak voor de Wet open overheid. Door het belangrijkste manco van de huidige Wob, vermeend misbruik om dwangsommen te kunnen innen, met een klein wetsvoorstel te repareren, verdwijnt de ingrijpender wijziging die de Wet open overheid voorstaat, uit beeld.

Samen met de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft NDP Nieuwsmedia zich verzet tegen deze wijziging van de Wob. De politieke interventie van minister Plasterk illustreert dat veel bestuursorganen openbaarheid van bestuur nog steeds als een last ervaren.

Lees verder
5.3

H5 Journalistiek

5.3

H5 Journalistiek

Public Affairs

Wettelijke bronbescherming
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tikte de Nederlandse Staat sinds 2007 tot drie keer toe op de vingers wegens het gebrek aan journalistieke bronbescherming. In het verslagjaar leidden de uitspraken tot twee wetsvoorstellen om journalistieke bronbescherming wettelijk te verankeren.

Het eerste wetsvoorstel introduceert een rechterlijke toetsing voordat AIVD of MIVD bijzondere inlichtingenmiddelen tegen journalisten inzetten om bronnen te achterhalen. Het tweede voorstel biedt journalisten bronbescherming in strafzaken. In de praktijk betekent dit voorstel dat journalisten als getuige in een strafzaak geen vragen hoeven te beantwoorden over de identiteit van hun bron. Verder is het gebruik van dwangmiddelen tegen journalisten in een strafzaak aan striktere regels gebonden.
De reeds geldende Europese jurisprudentie krijgt met de verankering in de Nederlandse wet een directere, duidelijkere werking. Voorwaarde is wel dat de Nederlandse wettelijke verankering minstens dezelfde mate van bescherming biedt als de jurisprudentie. In de in 2014 ingediende wetsvoorstellen was dat nog onvoldoende het geval.

NDP Nieuwsmedia, de NVJ, het Persvrijheidsfonds en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren steunden daarom de tien aanbevelingen van de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en brachten de tekortkomingen van de huidige wetsvoorstellen nadrukkelijk onder de aandacht van de Tweede Kamer.
5.4

H5 Auteursrecht

5.4

H5 Auteursrecht

Public Affairs

Auteursrecht

Nieuwsmedia hebben een belangrijke rol in het ontsluiten en vermarkten van het werk van journalisten, schrijvers, fotografen en andere makers van creatieve werken. Voor het behoud van onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige journalistiek is een sterk auteursrecht cruciaal.

Er worden Europese plannen gemaakt om het auteursrechtstelsel toekomstbestendig te maken. Volgens NDP Nieuwsmedia biedt het bestaande auteursrechtstelsel meer flexibiliteit dan nu benut wordt om technologische ontwikkelingen te accommoderen. Wettelijke aanpassingen zijn niet noodzakelijk.

Auteurscontractenrecht
In het verslagjaar behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Begin 2015 werd het voorstel aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt de contractuele positie van makers (zoals auteurs, journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden te verbeteren. Zo krijgen makers een wettelijk recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid en heeft de maker recht op een aanvullende vergoeding indien de overeengekomen
vergoeding ernstig onevenredig is in verhouding tot de opbrengsten.

Persexceptie
Per 1 januari 2015 is de geschriftenbescherming in de Auteurswet komen te vervallen. In het verlengde van deze afschaffing is de persexceptie in de Auteurswet aangepast. Door de uitspraak van het Hof Leeuwarden in de zaak tussen NDP Nieuwsmedia en de provincie Flevoland in 2011 had de persexceptie in de praktijk haar betekenis al grotendeels verloren. Op de exceptie kan nu nog uitsluitend een beroep worden gedaan indien een bron geen auteursrechtvoorbehoud heeft gemaakt.

Europese hervormingen
De verwachting was dat de Europese Commissie in 2014 plannen zou presenteren om het auteursrecht te hervormen. Die plannen zijn echter niet voltooid. Bij haar aantreden heeft de nieuwe Europese Commissie het moderniseren van het auteursrecht als één van haar speerpunten benoemd. In 2015 zullen de eerste stappen worden gezet door eurocommissarissen Ansip (vicevoorzitter Digital Single Market) en Oettinger (Digitale Economie en Maatschappij). De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer krijgt steeds meer politieke aandacht.
5.5

H5 Overeenkomst van opdracht

5.5

H5 Overeenkomst van opdracht

Public Affairs

Overeenkomst van
opdracht

Wet minimumloon
In het verslagjaar behandelde de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat de overeenkomst van opdracht onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon moest brengen. NDP Nieuwsmedia betwistte het principe van het minimumloon niet, maar plaatste vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel.

Na een kritische opstelling van de Eerste Kamer zag minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich in april 2014 genoodzaakt om de wet voorlopig aan te houden. Asscher streeft ernaar aanvullende wetgeving met betrekking tot stukloon, die de bezwaren van de Eerste Kamer moet wegnemen, in 2015 in te dienen.
Freelancers
Om veronderstelde schijnconstructies tegen te gaan was het kabinet van plan om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). In 2014 diende staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in, dat opdrachtgevers opnieuw medeaansprakelijk maakt. De BGL zou digitaal via een webmodule aangevraagd moeten worden. Omdat het wetsvoorstel op massale weerstand van vrijwel alle betrokkenen, waaronder NDP Nieuwsmedia, stuitte, heeft de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort.
5.6

H5 Gelijk speelveld internationaal

5.6

H5 Gelijk speelveld internationaal

Public Affairs

Gelijk speelveld internationaal

Eerlijke concurrentie is van belang voor het behoud van de pluriformiteit van nieuwsmedia. Dat is niet alleen een nationale kwestie, maar steeds nadrukkelijker een internationale aangelegenheid. Spelers die wereldwijd actief zijn dienen aan dezelfde spelregels te voldoen als nationale spelers.

Google
In reactie op het onderzoek van de Europese Commissie naar misbruik van marktdominantie deed Google in 2014 diverse schikkingsvoorstellen. De Europese koepelorganisatie ENPA en NDP Nieuwsmedia volgden deze voorstellen kritisch.
Gaandeweg het verslagjaar leek overeenstemming te zullen ontstaan tussen de Commissie en Google, maar eurocommissaris Almunia (Mededinging) deelde in september mee dat de Commissie niet akkoord ging met de schikkingsvoorstellen. Inmiddels is de zaak in handen van de opvolger van Almunia, de Deense Vestager. Zij hoopt de zaak in 2015 af te ronden.

NDP Nieuwsmedia steunde een verzoek van Europese uitgevers en brancheorganisaties aan de Europese Commissie om na twee jaar van vruchteloze onderhandelingen de traditionele route voor mededingingszaken te bewandelen en met een verbod de mededingingsproblemen op te lossen.
5.7

H5 Gegevensbescherming

5.7

H5 Gegevensbescherming

Public Affairs

Gegevens-
bescherming

De voorbereidende stappen voor de nieuwe EU-privacywetgeving, die hun neerslag vinden in de verordening gegevens-bescherming, deden in het verslagjaar veel stof opwaaien.

Verordening gegevensbescherming
De nieuwe privacywetgeving kan de journalistiek belemmeren in haar taakuitoefening. Een duidelijke en bindende vrijstelling voor dataverwerking voor journalistieke doeleinden is cruciaal. NDP Nieuwsmedia maakt zich daar in zijn contacten met beleidsmakers en politici sterk voor.

Het is voor uitgevers bovendien essentieel dat het belang van direct marketing en online reclame wordt erkend. Het behoud van mogelijkheden voor profiling draagt bij aan verdienmodellen voor online journalistiek. Daarnaast belemmeren te strikte regels op het vlak van direct marketing uitgevers in het behouden van bestaande lezers en het werven van nieuwe lezers.
In maart 2014 stemde het Europees Parlement in met een compromistekst. Begin 2015 onderhandelde de Europese Raad over de verordening. Eurocommissaris Ansip (vicevoorzitter Digital Single Market) verwacht dat er voor het einde van 2015 een eindakkoord is. NDP Nieuwsmedia en ENPA volgen deze onderhandelingen op de voet en zetten zich in voor het belang van nieuwsuitgevers.

Recht om vergeten te worden
In mei 2014 wees het Europees Hof van Justitie een veelbesproken arrest over het recht om vergeten te worden. Zoekmachines kunnen worden verplicht om verwijzingen naar personen te verwijderen. Gevolg van dit arrest is niet dat uitgevers berichten uit nieuwsarchieven moeten verwijderen. Dat zou een aantasting van de persvrijheid zijn.
5.8

H5 Cookies

5.8

H5 Cookies

Public Affairs

Cookies

In het verslagjaar behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verbetering van de cookiewet. Medio 2015 treedt de versoepelde wet in werking. NDP Nieuwsmedia opereerde samen met het NUV in een gelegenheidscoalitie van belanghebbenden bij internetreclame. De wetswijziging maakt het voor nieuwsuitgevers eenvoudiger om toestemming van de internetgebruiker te verkrijgen.
De aangepaste cookiewet zondert cookies uit van de informatieplicht en het toestemmingvereiste, als zij uitsluitend worden gebruikt om informatie te verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van een website. Voor cookies om gericht te adverteren is ‘een actieve handeling van de computergebruiker waarmee hij bewust toestemming geeft’ voldoende. De toelichting bij de nieuwe wet maakt bovendien duidelijk dat degene die cookies plaatst of uitleest aansprakelijk is. Dit is niet altijd de uitgever, het kan ook een derde partij zijn.
6

Belangenbehartiging

6

Belangenbehartiging

6

H6 Belangenbehartiging

6

H6 Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

beeldh6-2
NDP Nieuwsmedia behartigt de collectieve belangen van de lidbedrijven. Dit varieert van zelfregulering tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
6.1

H6 Sociale zaken

6.1

H6 Sociale zaken

Belangenbehartiging

Sociale zaken

Sinds 2013 zijn de werkgevers-activiteiten van NDP Nieuwsmedia en het NUV ondergebracht bij de Werkgeversvereniging Uitgeverij-bedrijf. Deze werkgevers-vereniging bereikte in oktober 2014 met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over één cao voor de gehele uitgeverijsector, de cao voor het Uitgeverijbedrijf. In december 2014 werd duidelijk dat de leden van de betrokken cao-partijen akkoord zijn met het behaalde cao-resultaat.


Cao voor het Uitgeverijbedrijf

De cao voor het Uitgeverijbedrijf is per 1 mei 2015 van kracht. Het is een samenvoeging van de cao’s voor het boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf, het dagbladuitgeverij-bedrijf, dagbladjournalisten, publiekstijdschrift-journalisten, opinieweekbladjournalisten en vaktijdschrift-journalisten. De cao komt tegemoet aan de behoefte van werkgevers en werknemers aan meer flexibele arbeids-voorwaarden. De cao bevat een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en -regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector. Er zijn specifieke arbeidsvoorwaarden opgenomen voor de journalistieke beroepsgroep.
De cao biedt ondernemingen in de uitgeverijsector ruimte voor eigen beleid en maatwerk in individuele arbeids-voorwaarden. De cao sluit daarmee goed aan op de ontwikkelingen in het medialandschap.

Sectorplan Uitgeverijbedrijf
Op verzoek van NDP Nieuwsmedia heeft het NUV het initiatief genomen tot een sectorplan voor het uitgeverijbedrijf. Het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In september 2014 nam het ministerie hierover een positief besluit. Het sectorplan behelst een financiële impuls van twaalf miljoen euro voor maatregelen op het terrein van werkgelegenheid in het uitgeverijbedrijf. De maatregelen in het sectorplan betreffen onder meer werk-naar-werktrajecten, scholing en duurzame inzetbaarheid en vormen een aanvulling op bestaande voorzieningen. De helft van de twaalf miljoen euro komt voor rekening van de uitgeverijbedrijven, de andere helft is afkomstig van het ministerie van SZW.
6.2

H6 Zelfregulering

6.2

H6 Zelfregulering

Belangenbehartiging

Zelfregulering

NDP Nieuwsmedia participeert actief in zelfregulering op het terrein van reclame en journalistiek.

Raad voor de Journalistiek
De Raad voor de Journalistiek behandelt klachten over journalistieke activiteiten en geeft daarmee gestalte aan de zelfregulering binnen de journalistiek. De Raad voor de Journalistiek hanteerde in 2014 met een vernieuwde werkwijze en herziene procedures. Met de vernieuwing wil de Raad voor de Journalistiek beter aansluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven. De Raad hoopt met de vernieuwingen toegankelijker te worden en te kunnen rekenen op meer draagvlak.
Stichting Reclame Code
De zelfregulering op de advertentiemarkt krijgt gestalte in de Stichting Reclame Code (SRC). De SRC bevordert verantwoord reclame maken, met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt de lidbedrijven in het bestuur van de Stichting Reclame Code. In het voorjaar van 2014 organiseerde de SRC een bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Reclame Code Commissie. Het thema van de bijeenkomst was het waarborgen, ook in het digitale tijdperk, van verantwoorde reclame door middel van zelfregulering. Onderzoeksbureau Trendbox presenteerde een onderzoek naar de visie van adverteerders op zelfregulering in reclame en naar de herkenbaarheid van nieuwe digitale marketingtechnieken voor consumenten.

In oktober 2014 lanceerde de SRC een campagne om de basisprincipes van de Nederlandse Reclame Code onder de aandacht van adverteerders te brengen. Reclame moet niet alleen betrouwbaar, eerlijk en fatsoenlijk zijn, maar ook herkenbaar.
6.3

H6 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

6.3

H6 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Belangenbehartiging

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Op 1 juli 2014 veranderde de naam van Stimuleringsfonds voor de Pers in Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het fonds wil de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek stimuleren. Het fonds bedient voortaan de journalistiek in brede zin, waaronder ook publieke omroepen.
Het stimuleringsfonds liet in 2014 drie onderzoeken op het terrein van de journalistiek uitvoeren. Begin 2015 presenteerde het fonds twee onderzoeken naar de regionale journalistiek, uitgevoerd door DSP en de Hogeschool Windesheim. Later in 2015 presenteerde het fonds een scenario-onderzoek naar de toekomst van de journalistieke sector, uitgevoerd door Van de Bunt Adviseurs. Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, maakte deel uit van de stuurgroep van het onderzoek.
7

Internationaal

7

Internationaal

7

H7 Internationaal

7

H7 Internationaal

Internationaal

beeldH7-2
NDP Nieuwsmedia maakt zich internationaal sterk voor gunstige wet- en regelgeving voor nieuwsbedrijven en de bevordering van een vrije pers. De belangenbehartiging op het niveau van de Europese Unie doet NDP Nieuwsmedia in nauwe samenwerking met de European Newspaper Publishers´ Association (ENPA). De World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) zet zich op mondiaal niveau in voor nieuwsbedrijven.
7.1

H7 ENPA

7.1

H7 ENPA

Internationaal

ENPA

NDP Nieuwsmedia behartigt de belangen van zijn lidbedrijven op Europees niveau in nauwe samenwerking met ENPA. ENPA verenigt nieuwsbedrijven in Europa en monitort nieuwe Europese initiatieven voor regelgeving en de mogelijke impact daarvan op de sector. Daartoe onderhoudt ENPA intensieve contacten met onder meer de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. De standpunten van ENPA worden geformuleerd in onderlinge afstemming met de aangesloten nationale organisaties. In 2014 waren de prioriteiten in EU-verband het btw-tarief op digitale nieuwsmedia, gegevensbescherming, Google en het voorkomen van EU-competenties op het terrein van media. ENPA vroeg in gesprekken met verschillende Europese commissarissen steun voor de verlaging van het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en zette zich in voor een sterk auteursrecht. De lobbyactiviteiten van NDP Nieuwsmedia en ENPA op EU-niveau worden beschreven in het hoofdstuk Public Affairs.
Tijdens de Algemene Vergadering van ENPA in mei werd Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, benoemd als voorzitter van de Legal and Social Affairs Committee van ENPA. In de Legal and Social Affairs Committee bereiden juristen en public-affairsspecialisten van de nationale brancheorganisaties de standpunten voor op de belangrijkste Europese lobbydossiers. Onderwerpen op de agenda zijn bijvoorbeeld btw, gegevensbescherming, mediapluralisme, netneutraliteit, reclameregulering en publieke omroepen. In november werd de Brit Lord Black of Brentwood (Guy Black), directeur van de Telegraph Media Group (UK), benoemd tot voorzitter van ENPA. Hij volgt de Noor Ivar Rusdal op, die sinds 2010 voorzitter was. Tijdens de vergadering nam ENPA afscheid van Rob de Spa, die sinds 2010 namens NDP Nieuwsmedia lid van het bestuur van ENPA was.
7.2

H7 WAN-IFRA

7.2

H7 WAN-IFRA

Internationaal

WAN-IFRA

De World Association of Newspapers and News Publishers WAN-IFRA zette zich ook in 2014 in voor een vrije pers. WAN-IFRA verdedigt en bevordert wereldwijd de persvrijheid door middel van bewustwordingscampagnes en gerichte protestcampagnes. Zo veroordeelde WAN-IFRA in januari 2015 in krachtige bewoordingen de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. In landen met een geringe mate van persvrijheid en in landen waar persvrijheid ontbreekt, maakt WAN-IFRA zich sterk voor de ontwikkeling van vrije media en de bescherming van journalisten.
In juni nam een delegatie Nederlandse uitgevers en (hoofd)redacteuren deel aan het 66e World Newspaper Congress en het 21e World Editors Forum in Turijn. In oktober organiseerde WAN-IFRA de World Publishing Expo 2014 in Amsterdam. Dit evenement stond in het teken van innovatieve technieken voor het publiceren van nieuws.
8

Onderzoek

8

Onderzoek

8

H8 Onderzoek

8

H8 Onderzoek

Onderzoek

beeldh8-2
NDP Nieuwsmedia maakt zich in bestuurlijk en onderzoekstechnisch opzicht sterk voor betrouwbare cijfers over de consumptie van nieuwsmedia. De brancheorganisatie heeft in het bijzonder aandacht voor de integratie van bereiksonderzoek voor print, internet, radio en televisie. NDP Nieuwsmedia is actief betrokken bij de opzet van nieuw online bereiksonderzoek.
8.1

H8 Advertentiemarkt

8.1

H8 Advertentiemarkt

Onderzoek

Advertentiemarkt

In 2014 heeft NDP Nieuwsmedia zich op het terrein van de advertentiemarkt vooral toegelegd op media onderzoek. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de door de lidbedrijven beoogde integratie van de bestaande bereiksonderzoeken voor print, internet, radio en televisie. NDP Nieuwsmedia maakt zich in bestuurlijk en onderzoekstechnisch opzicht sterk voor betrouwbare bereikcijfers. Voor adverteerders, mediabureaus en de sales- en marketingafdelingen van de lidbedrijven blijft de brancheorganisatie een belangrijke partner op het gebied van onderzoek en analyse.  
De brancheorganisatie heeft zitting in de Research Committee van INMA (International News Media Association). De positie bij INMA wordt benut om best cases over de advertentiemarkt en -onderzoek te verzamelen en te delen met lidbedrijven. Omgekeerd rapporteert NDP Nieuwsmedia binnen INMA over ontwikkelingen op de Nederlandse markt.
8.2

H8 Bereiksonderzoek

8.2

H8 Bereiksonderzoek

Onderzoek

Bereiksonderzoek

NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt de lidbedrijven in de JICs (Joint Industry Committees) waaronder NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia; bereik), zowel op bestuurlijk niveau als in technische en adviescommissies. De brancheorganisatie is ook actief betrokken bij online bereiksonderzoek. Na het opheffen van het STIR-onderzoek heeft NDP Nieuwsmedia binnen de organisatie VINEX (Verenigde Internetexploitanten) een nieuw internetbereiksonderzoek gelanceerd onder de naam Dutch Digital Media Measurement (DDMM). Dit door GfK uitgevoerde onderzoek rapporteerde aanvankelijk over het bereik op vaste computers. Vanaf april 2014 wordt ook over mobiele apparaten gerapporteerd. Door het toegevoegde bereik op mobiele platforms laat het publiek van veel nieuwsmerken een verdubbeling zien. De digitale aanwezigheid van nieuwsmedia wordt op deze wijze goed zichtbaar.  
Sinds het najaar van 2014 is NDP Nieuwsmedia via VINEX betrokken bij de opzet van een nieuw onderzoekspanel. Bij dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kantar, wordt de beoogde integratie van onderzoek verder doorgevoerd. Het panel zal zowel over het surfgedrag als het online videokijkgedrag gaan rapporteren. Op termijn zal ook over online luistergedrag en het lezen van digitale kranten gerapporteerd worden.
8.3

H8 Census (oplagen)

8.3

H8 Census (oplagen)

Onderzoek

Census (oplagen)

De brancheorganisatie heeft zich in 2014 succesvol ingezet bij voor hervorming van de ontsluiting van oplagecijfers in ons land. Uitgevers hadden de wens de cijferreeksen beter aan te laten sluiten bij de andere cijfers uit de advertentiemarkt. Het begrip census (tellingen) is geïntroduceerd om aan te geven dat de kengetallen betrekking kunnen hebben op oplagecijfers van gedrukte uitgaven, maar ook op online kengetallen zoals webanalytics. Hierdoor kunnen online en offline prestaties beter met elkaar in verband gebracht worden. Een ander doel was de vereenvoudiging van de zeer gedetailleerde cijferreeksen uit HOI. Eind 2014 is besloten het aantal uitsplitsingen met ongeveer de helft terug te brengen.
Met de fusie van de organisaties NOM Media en HOI, waarbij de eerste partij de censusactiviteiten overneemt, kan invulling gegeven worden aan de genoemde wensen. De kennis van de twee instituten wordt gecombineerd en de rapportages sluiten beter op elkaar aan. Ook levert de fusie, die in december 2014 plaats vond, een besparing op. Eind 2014 zijn de verschillende marktpartijen akkoord gegaan met een vereenvoudigde opgave en de introductie van een voortschrijdend jaargemiddelde. Hiermee kan een beter zicht op de trends worden geboden.
8.4

H8 Ledenbenchmark

8.4

H8 Ledenbenchmark

Onderzoek

Ledenbenchmark

Jaarlijks voert NDP Nieuwsmedia in samenwerking met Deloitte een Ledenbenchmark uit. De uitkomsten van deze enquête worden door lidbedrijven gebruikt voor benchmarkdoeleinden en door NDP Nieuwsmedia voor de branchebrede lobby. Het doel van de Ledenbenchmark is het onder meer bieden van een actueel inzicht in de omvang en ontwikkeling van de Nederlandse advertentiemarkt en lezersmarkt. Verder komen de kosten, het aantal FTE’s en prognoses aan bod.  
De enquête is in 2013 uitgebreid met een Advertentiebenchmark die na afloop van ieder kwartaal plaats vindt. Deze benchmark toont de uitsplitsing van de advertentieopbrengsten Nederlandse dagbladuitgevers die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia. Deze uitbreiding voorziet in een sterke behoefte van het management van de lidbedrijven aan goede indicatoren voor de advertentiemarkt. De rapportage laat de omzetontwikkeling van vijf belangrijke deelmarkten zien: arbeidsmarkt, rubrieksadvertenties, merkadverteerders, magazines/inserts en digitale advertenties. De kwartaalfrequentie maakt dat de gebruikers de dynamiek van de advertentiemarkt goed kunnen volgen.
8.5

H8 Nieuwsmedia Academy

8.5

H8 Nieuwsmedia Academy

Onderzoek

Nieuwsmedia Academy

In 2008 is de cursus en kennisbank Dagblad Academy opgericht waarin kennis, planningtools en actuele informatie over nieuwsmedia voor mediaprofessionals zijn samengebracht. In 2014 is de cursus voorgezet onder de naam Nieuwsmedia Academy. De nieuwe naam geeft aan dat lidbedrijven binnen het nieuwsdomein actief zijn in meerdere mediakanalen. Het is van belang dat kennis en adviesvaardigheden van mediaprofessionals, zowel van adverteerders- als van uitgeverszijde aansluiten bij de multimediale ontwikkeling van de markt.  
In de vorm van een e-learning geeft Nieuwsmedia Academy een compleet overzicht van nieuwsmedia als advertentiemedium. Nieuwsmedia Academy wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Eind 2014 waren bijna 400 professionals geslaagd voor de Nieuwsmedia Academy.
8.6

H8 RReporter

8.6

H8 RReporter

Onderzoek

RReporter

Voor de advertentiemarkt is onder de naam RReporter een online tool beschikbaar die mediaprofessionals in staat stelt om mediaplannen te optimaliseren aan de hand van informatie uit reclameonderzoek. De RReporter ontsluit een database van ruim 1.100 Reclame Reactie Onderzoeken (RRO’s). De tool geeft onder meer inzicht in het reclamebereik van dagbladadvertenties.
 
9

Nieuws in de klas

9

Nieuws in de klas

9

H9 Nieuws in de klas

9

H9 Nieuws in de klas

 Nieuws in de klas

beeldh9-2
Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Nieuws in de klas helpt docenten in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) nieuwsmedia in hun lessen te verwerken. Met behulp van de Nieuwsservice werken docenten met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. In 2014 is het bereik van het educatieplatform verder gegroeid.
9.1

H9 Nieuws in de klas

9.1

H9 Nieuws in de klas

Nieuws in de klas

Onderwijs

Nieuwsbedrijven vinden het belangrijk dat nieuwsmedia deel uitmaken van het referentiekader van jonge nieuwsconsumenten. Nieuws in de klas vertegenwoordigt de nieuwsbedrijven in het onderwijs en leert jongeren nieuwsmedia te gebruiken. Nieuwsmedia hebben een belangrijke rol in de democratische samenleving. Als het onderwijs leerlingen voorbereidt op de maatschappij, dan mogen actuele en maatschappelijke nieuwsmedia niet in het lesprogramma ontbreken. Nieuws volgen en nieuwsmedia gebruiken is niet eenvoudig: het taalgebruik is soms ingewikkeld en er is vaak voorkennis vereist die bij veel jongeren nog niet aanwezig is.

Naast inhoudelijke verrijking hebben nieuwsmedia een belangrijke rol bij het motiveren van leerlingen. Nieuws koppelt de lesstof aan de wereld buiten school. Het werkt motiverend, omdat relevante en reële contexten meer betekenis aan lesstof geven.
 
9.2

H9 Educatief aanbod

9.2

H9 Educatief aanbod

Nieuws in de klas

Educatief aanbod

Centraal in het educatieve aanbod van Nieuws in de klas staat de Nieuwsservice. Het totale aantal aanvragen voor de Nieuwsservice is gestegen in 2014 ten opzichte van 2013. De Nieuwsservice bestaat uit:  
  • Bezorgdienst voor docenten: twee weken bezorging van door de docent aangevraagde dag- en weekbladen op school
  • Bezorgdienst voor leerlingen: twee weken bezorging van door de docent aangevraagde dag- en weekbladen bij leerlingen thuis
  • Nieuwsmediaportal: toegang tot websites, online archieven en social media accounts van de titels
Door middel van de Nieuwsservice, die wordt aangeboden in samenwerking met alle aangesloten lidbedrijven, maken jongeren actief kennis met de nieuwstitels. De Nieuwsservice biedt docenten de vrijheid te kiezen welke titel ze op welk moment in het jaar willen gebruiken. Lees verder
9.2

H9 Educatief aanbod

9.2

H9 Educatief aanbod

Nieuws in de klas

De koppeling van nieuws en actualiteit aan de lesstof geeft lessen meer relevantie en betekenis, maar het is voor docenten niet altijd eenvoudig de lessen aan te passen aan de actualiteit. Nieuws in de klas biedt educatieve ondersteuning in de vorm van voorlichting, handleidingen en lessuggesties. Nieuws in de klas geeft presentaties en workshops op bijeenkomsten voor docenten maatschappijleer, mediawijsheid en Nederlands, en gastcolleges op lerarenopleidingen en pabo’s. De handleidingen zijn gericht op gebruik van de Nieuwsservice en gekoppeld aan de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. In samenwerking met scholen en docenten heeft Nieuws in de klas de platformfunctie verder uitgebreid. Nieuws in de klas onderhoudt actief contact met docenten en verzamelt en deelt praktijkvoorbeelden en lestips van docenten die het nieuws in hun lessen gebruiken. Ook biedt Nieuws in de klas eigen lessuggesties aan.
Deze tijdloze lessuggesties, die zijn ontwikkeld door educatief bureau Podium in samenwerking met educatieve auteurs, worden via de website en social media gedeeld op momenten dat een koppeling gemaakt kan worden met de actualiteit. Waar mogelijk speelt Nieuws in de klas in op de zogenaamde ‘voorspelbare’ actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn de lesbundel Prinsjesdag en de lesopdrachten voor Europese verkiezingen. Bij grote evenementen, zoals het WK voetbal, wordt de Nieuwsservice extra onder de aandacht van docenten gebracht met behulp van een speciale landingspagina met informatie over het gebruik van het nieuws in de les. Dit heeft het gebruik van zowel de Nieuwsservice als de downloads van de lesopdrachten doen stijgen.
9.3

H9 Educatieve partners

9.3

H9 Educatieve partners

Nieuws in de klas

Educatieve partners

Naast het eigen educatieve aanbod werkt Nieuws in de klas intensief samen met educatieve organisaties en uitgevers om het gebruik van nieuws en actualiteit te stimuleren.

Samen met KlasseTV en Teachers in Media is NieuwsMakers ontwikkeld en gelanceerd. NieuwsMakers is een multimediale toolkit voor het po en vo en is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Stichting Democratie en Media en Fonds 21. Met behulp van het pakket leren leerlingen kritisch kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op betrouwbaarheid van bronnen. Leerlingen nemen de theorie tot zich en maken een eigen nieuwsproductie. Deze publiceren ze in een online Nieuwstool. Met NieuwsMakers werken leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
NieuwsMakersfilmpje_420

Met Codename Future is een lespakket Informatievaardigheden gelanceerd. Met het lespakket leren leerlingen om effectief en efficiënt online informatie te zoeken, vinden, interpreteren en verwerken. Daarnaast wordt met Codename Future en TechYourFuture voor het po en vo lesmateriaal ontwikkeld over techniek en wetenschap in de actualiteit.
Lees verder
9.3

H9 Samenwerken met educatieve partners

9.3

H9 Samenwerken met educatieve partners

Nieuws in de klas

Met onder andere Teachers in Media is een online tool M@LT ontwikkeld om mediawijsheidcompetenties van leerkrachten te toetsen. De samenwerking met MediaMasters is versterkt, waardoor het aantal scholen dat de Nieuwsservice heeft gebruikt tijdens de Week van de Mediawijsheid sterk is toegenomen. Samenwerking met SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling heeft geleid tot opname van actualiteit in het eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen in het vo. Daarnaast werkt Nieuws in de klas structureel samen met Prodemos, de Brede School Academie, Stichting Lezen en Mediawijzer.net en verschillende educatieve uitgeverijen. Deze samenwerkingen zijn gericht op het stimuleren van gebruik en inbedding van nieuws bij onderwijsactiviteiten en producten van derden. Samenwerking is effectief en efficiënt omdat ontwikkeling, beheer en communicatie gezamenlijk met de partners worden uitgevoerd. De partners vervullen daarmee een ambassadeursfunctie voor Nieuws in de klas.
H.9-afbeelding-2_2-300x282
9.4

H9 Kennis delen

9.4

H9 Kennis delen

Nieuws in de klas

kennis delen

Gewelddadige nieuwsbeelden en -onderwerpen als de aanslagen in Parijs, MH17 en IS leidden in het onderwijs tot extra aandacht voor het omgaan met schokkend nieuws. Hoewel deze beelden een afschrikwekkend effect kunnen hebben, is de tendens dat juist in het onderwijs aandacht besteed wordt aan schokkend nieuws. Met name bij gewelddadige nieuwsbeelden is het van belang om kinderen gerust te stellen door achtergronden toe te lichten, te nuanceren en context te bieden bij het nieuws. Nieuws in de klas heeft hierop ingespeeld door kennis en expertise te delen in bijvoorbeeld een brochure van Mijn Kind Online van Kennisnet, door presentaties te geven op conferenties en lessuggesties aan te bieden die aansluiten bij het nieuws, zoals de lessuggestie Schokkende nieuwsfoto’s.
Nieuws in de klas deelt regelmatig onderzoek van derden over het gebruik van nieuws voor docenten. Ook van docenten zelf worden lesmateriaal en praktijkvoorbeelden gepubliceerd en gedeeld.
9.5

H9 Resultaten

9.5

H9 Resultaten

Nieuws in de klas

resultaten

In 2014 plaatsten 2132 docenten een bestelling via de website van Nieuws in de klas. Dit is een lichte daling in vergelijking met 2013. Oorzaak hiervan is dat de Nieuwsquiz sinds 2014 niet meer wordt aangeboden. De meeste docenten (60 procent) komen uit het primair onderwijs, 34 procent geeft les in het voortgezet onderwijs. 7 procent valt onder de categorie overig. Dit zijn docenten die lesgeven in het mbo, de beroeps- en volwasseneducatie of het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Het aantal abonnees op de e-mailnieuwsbrief is gestegen. De Nieuwsbrief, die onregelmatig verschijnt, werd in november 2014 naar 4.862 adressen verstuurd. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2013.

tabel-10.6_3    
Het totale aantal aanvragen voor de Bezorgdienst is in 2014 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2013. Na een zeer sterke groei in 2013 van het totaal aantal aanvragen (tegen de 50 procent, onder andere door een groot aantal aanvragen in de aanloop naar de troonswisseling in 2013) is het aantal aanvragen voor de Bezorgdienst voor docenten licht gedaald. Het aantal aanvragen voor de Bezorgdienst voor leerlingen in het vo is echter sterk gestegen. Vooral in november (mediawijsheidweek) zijn veel aanvragen gedaan. Het totaal aantal via de Nieuwsservice in het onderwijs verspreide dag- en weekbladen in 2014 bedraagt bijna 650.000.
10

Bestuur, bureau, commissies

10

Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Bestuur (per 1 april 2015)

Frits Campagne
Frits Campagne                    
De Persgroep Nederland,
Voorzitter
Rien van Beemen
Rien van Beemen
NRC Media
Marjolein van der Linden
Marjolein van der Linden
RTL Nieuws
Peter Stadhouders
Peter Stadhouders
Wegener Media


Bart Visser
Bart Visser
Erdee Media Groep, penningmeester
Eugenie van Wiechen
Eugenie van Wiechen
FD Mediagroep
Harry De Wit
Harry De Wit          
TMG
10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Bureau NDP Nieuwsmedia


Tom Nauta
Tom Nauta
directeur
Herman Wolswinkel
Herman Wolswinkel
manager public affairs
Sebastiaan Moll
Sebastiaan Moll        
beleidsmedewerkerErik Grimm
Erik Grimm            
research manager
Charlotte van der Meer
Charlotte             van der Meer
secretaresse        
Nieuws in de klas
het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia

Chris van Hall
Chris van Hall
manager
Michelle Knijff
Michelle Knijff                  
projectleider onderwijs
Gerline van der Giessen
Gerline van der Giessen             
administratie- en communicatiemedewerker
10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

NDP Nieuwsmedia

Stuurgroep Bezorging

Jan Deen
NDC mediagroep

Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

Gerda van der Poel
De Persgroep Nederland, voorzitter

Huub van Riggelen
Wegener Media

Ernst Schot
TMG

Herman Wolswinkel
NDP NieuwsmediaWerkgroep fiscalisten

Hein de Groot
TMG

Esther Hovis
De Persgroep Nederland

Daphne Pohlman
TMG

Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond

Poppe Wolters
NDC mediagroep

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

NDP Nieuwsmedia

Commissie P&O

vacature
De Persgroep Nederland

Marcel Berghuis
RTL

Désirée Bovenkerk
FD Mediagroep

Arja Groen – van der Straaten
Koninklijke BDU Holding

Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond,
secretaris


Mieke van Leeuwen
NRC Media

Henk Panters
Concentra Media Nederland

Wieneke Veekamp
TMG

Henk Veerman
Erdee Mediagroep

Poppe Wolters
NDC mediagroepCommissie advertentiemarkt

Tijmen Bos
FD Mediagroep

Erik Grimm
NDP Nieuwsmedia, voorzitter

Christel van den Hazel
De Persgroep Nederland

Joris van Lierop
RTL Nieuws

Hugo Oudejans
NRC Media

Cees Polman
TMG

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

NDP Nieuwsmedia

Werkgroep Mediaonderzoek

Dick Bond
De Persgroep Nederland

Rene Bouma
Wegener Media

Dorine Buis
Holland Media Combinatie

Ard-Jan Dannenberg
Erdee Media Groep

Sandra Deckers
NRC Media

Erik Grimm
NDP Nieuwsmedia, voorzitter

Guangli Lin
NRC Media

Marijntje Lipsch
Concentra Meida Nederland

Anita Schorn
TMG

John Veldhuizen
Koninklijke BDU Uitgevers

Melle Wester
NDC mediagroep

Peter van Yperen
FD Mediagroep

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Nieuws in de klas

Bestuur Stichting Nieuws in de klas

Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia, voorzitter

Bart Visser
Erdee Media Groep, penningmeesterReferentiegroep Onderwijs

Ad van den Broek
Commanderij College, Gemert

Dick van Buren
Nutsschool Morgenstond, Den Haag

Pleuni Hooft van Huysduynen
Het Baken, Almere

Willard Mans
CSG Jan Arentsz, Alkmaar

Hetty Schepers
SG De Lingeborgh, Geldermalsen

Maaike Sierhuis
CSG Jan Arentsz, Alkmaar

Loes Sparwer
eXcelleRes

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Nieuws in de klas

Werkgroep Nieuwsservice

Ard-Jan Dannenberg
Erdee Media Groep

Daniël Hart
FD Mediagroep

Frits Holtman
Concentra Media Nederland

Lotte Knoppien
Friesch Dagblad

Xavier van Leeuwe
NRC Media

Wouter van der Meulen
Weekbladpers

Maartje Mutter
TMG

Joris van Roemburg
Young & Connected

Marc Schreuder
RTL Nieuws

Patrick Selbach
ANP

Kirsten Swiersema
NDC mediagroep

Simone Toppers
De Persgroep Nederland

John Veldhuizen
Koninklijke BDU Uitgevers

Philip Veldhuizen
Nedag Uitgevers

Marieke van der Wielen
Wegener Media

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Vertegenwoordiging NDP Nieuwsmedia in andere organisaties

Journalistieke zaken

Bestuur Stichting Raad voor de Journalistiek
Folkert Jensma
NRC Media, voorzitter

Marnix Kreyns
Koninklijke BDU Uitgevers

Bestuur Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek (De Tegel)
Hans Nijenhuis
NRC Media

Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Kees Spaan

Bestuur Nederlands Persmuseum
Rinder Sekeris
Nedag Uitgevers

Comité Dag van de Persvrijheid
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

Algemeen Bestuur Stichting Reprorecht
Michiel Kramer
Nederlands Uitgeversverbond

Jelle Buizer
FD Mediagroep
Bestuur sectie CLIP van stichting PRO
Geurt Bos
Wegener Media

Jelle Buizer
FD Mediagroep

Dick van Eijk
NRC Media

Bart Verkade
De Persgroep Nederland

Arno Reekers
TMG, voorzitter
10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Sociale zaken

Bestuur Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf
Frits Campagne
De Persgroep Nederland

Afdelingscommissie Nieuwsmedia/dagbladen Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf
Carolien Besjes
TMG

Peter Stadhouders
Wegener Media

Poppe Wolters
NDC mediagroep


Werkgeversdelegatie Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf
Carolien Besjes
TMG

Peter Stadhouders
Wegener Media

Raad van Uitvoering cao voor dagbladjournalisten
Maarten van Boekel
voorzitter

Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond

Commissie Overleg Arbeidsongeschiktheids- verzekering dagbladjournalisten
Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond


Timeos (voorheen Grafimedia Fondsen)
Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond

Pensioenkamer cao voor dagbladjournalisten
Ruud Schets
Nederlands Uitgeversverbond

Poppe Wolters
NDC mediagroep
10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Advertentiemarkt

Bestuur Stichting Reclame Code
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

Reclame Code Commissie
Rien van Beemen
NRC Media

Jeroen Verkroost
De Persgroep Nederland

Bestuur Stichting ROTA
Paul Kuin
De Persgroep Nederland

Cees Minderop
TMG, secretaris en penningmeesterBestuur Stichting Keuringsraad Openlijke Aanprijzing
Geneesmiddelen / Aanprijzing Gezondheidsmiddelen

Heleene van Meurs, voorzitter

Bestuur NOM
Erik Grimm (plv.)
NDP Nieuwsmedia

Cees Polman
TMG

Technische advies commissie NOM
Angelique Brinkman
De Persgroep Nederland

Technische commissie VINEX
Erik Grimm
NDP Nieuwsmedia

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

10

H10 Bestuur, bureau, commissies

Bestuur, bureau, commissies

Internationaal

Bestuur ENPA
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

ENPA Directors Committee
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

ENPA Legal and Social Affairs Committee
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia, voorzitter

Herman Wolswinkel
NDP Nieuwsmedia

ENPA Copyright Working Group
Herman Wolswinkel
NDP Nieuwsmedia

Sebastiaan Moll
NDP Nieuwsmedia


ENPA Digital Working Group
Herman Wolswinkel
NDP Nieuwsmedia

Sebastiaan Moll
NDP Nieuwsmedia

ENPA Media Literacy Working Group
Chris van Hall
Nieuws in de klas

ENPA Newsprint & Environment Working Group
Han Daals
Wegener Media

Bestuur WAN-IFRA
Herman van CampenhoutWAN-IFRA Directors Committee
Tom Nauta
NDP Nieuwsmedia

WAN-IFRA Young Reader Committee
Chris van Hall
Nieuws in de klas

INMA Research Committee
Erik Grimm
NDP Nieuwsmedia

Perspectieven

perspectieven

Perspectieven

Beelden zijn onmisbaar voor nieuwsmedia. De impact van beeld wordt bepaald door verschillende factoren: het moment, de persoon of het onderwerp, de achtergrond. De beelden in dit jaarverslag zijn bestaande nieuwsbeelden die opnieuw, vanuit twee verschillende invalshoeken, zijn gefotografeerd. Door het toevoegen van perspectieven, wordt het effect – het accent, de lading – van de fotografische keuzes zichtbaar gemaakt.

Bekijkt u dit jaarverslag op een tablet of mobiele telefoon dan is een enkele beweging of kanteling van het apparaat voldoende om van perspectief te wisselen. In de desktop-versie kunt u met de pijltjes het perspectief veranderen.

naar de inhoudsopgave

os - 2014 - graph - bereik - i21

Gemiddeld bereik gedrukte dagbladen

os – 2014 – graph – categorie – i31

Indices per categorie in advertentievolume (2010 = 100)

os – 2014 – graph – omzet – i30

Omzet advertentiemarkt print vs digitaal

os – 2014 – graph – papier-digitaal – i20

Gebruik papieren en digitale nieuwsbronnen

os - 2014 - H9 - video - flip

1.2

H1 Omzetontwikkeling

1.2

H1 Omzetontwikkeling

Nieuwsmedia

Omzetontwikkeling

In 2014 daalde de totale omzet van de dagbladtitels met 3 procent. In 2013 bedroeg de daling 5 procent. De belangrijkste oorzaak is de daling van de advertentieomzet. Deze inkomsten liepen in 2014 met 6 procent terug. Een jaar eerder was die afname nog 18 procent. De lezersmarktomzet, uit onder meer abonnementen en losse verkoop, daalde in 2014 licht, met 1 procent. De kleine en middelgrote titels (oplagen tot 70.000, respectievelijk 130.000 exemplaren) lieten de kleinste omzetdaling zien, in beide gevallen 2 procent. In 2013 was de daling in deze groepen nog respectievelijk 7 en 4 procent

Door de daling van de advertentieomzet is het aandeel van de lezersmarktomzet in de totale omzet gestegen tot gemiddeld 73,5 procent. Na enkele jaren van groei daalde de categorie overige omzet (o.a. omzet uit e-commerceactiviteiten) naar 3,4 procent van de totale omzet.
Omzet
De hoogte van de advertentiebestedingen in nieuwsmedia hangt samen met alternatieve advertentie­mogelijkheden en de conjunctuur. Het CBS heeft berekend dat de omvang van de economie in 2014 gemiddeld 0,8 procent groter was dan in 2013. Het is de eerste jaargroei na twee jaar van krimp. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage.

De prognoses van het CPB zijn gematigd positief. De economische groei trekt in 2015 aan tot 1,7 procent en het jaar erop tot 1,8 procent. De daling van de euro en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gestimuleerd wordt door de binnenlandse bestedingen.

os – 2014 – graph – omzet – i11

Omzet dagbladen